10 ani de excelență

Audit SDL

| AUDIT FINANCIAR  | EXPERTIZĂ CONTABILĂ | EXPERTIZĂ TEHNICO JUDICIARĂ | CONTABILITATE GENERALĂ ȘI FINANCIARĂ | CONSULTANȚĂ |

SC AUDIT SDL

J12/1723/2010 RO 27592710

+40 741 380 836

0372 981 013

 
 
Servicii oferite de Compania noastră

CONTABILITATE GENERALĂ ȘI FINANCIARĂ

#1

Principiile contabile

Principiile contabile, care asigură o imagine fidelă a situațiilor financiare și a patrimoniului unei societăți, sunt:

 • principiul continuității activității;
 • principiul permanenței metodelor;
 • principiul prudenței;
 • principiul contabilității de angajamente;
 • principiul intangibilității;
 • principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
 • principiul necompensării;
 • principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
 • principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție;
 • principiul pragului de semnificație.

Aceste principii sunt prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adoptării Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

#2

EXPERTIZĂ CONTABILĂ

După natura principalului obiectiv la care se referă,

 • expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezol­varea litigiilor civile;
 • expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezol­varea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;
 • expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
 • expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
 • alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.
#3

CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

Managementul defectuos al riscurilor asociate afacerilor face ca 5 din 10 afaceri sa reziste la primul an de existenta, iar dintre acestea doar una sa ajunga la cinci ani de activitate, potrivit statisticilor europene.

De-a lungul celor peste 10 ani de activitate, am lucrat cu companii din cele mai importante industrii din România.

În tot ceea ce facem, înțelegem impactul pe care îl are activitatea noastră în planurile tale.

Avem expertiza necesară pentru a-ți oferi servicii integrate de consultanță.

DE CE SĂ ALEGI

AUDIT SDL CLUJ-NAPOCA

PUNCTUALITAE

Echipa noastră se remarcă prin respectarea cu acuratețe a termenilor de finalizare a documentatiei.

CECCAR

AUDIT SDL este acreditat de Corpul Experților Contabili din România.

Abonamente

Pachetele noastre includ abonamente ce iti permit să solicți punctual consultanța de care ai nevoie pentru a lua deciziile corecte.

Solicită o ofertă de pret

SC AUDIT SDL